Skaffa enkelt recept online

Jag söker helst vård online – och har insett att det är det enklaste alternativet även när jag bara behöver medicin. Bedömningen går väldigt snabbt. Som bonus slipper jag smittorisken som kan finnas på en vårdcentral.

Jag har många bra erfarenheter av att söka hjälp online, så nu föredrar jag det alternativet när jag behöver vård eller bara behöver ett nytt recept. Det brukar alltid gå smidigt!

Att skaffa medicin online

När jag väljer att få recept snabbt från läkare online är det viktigt att tänka på att lämna rätt information, så att en bra bedömning kan göras. Man behöver inte skriva så långt, men det kan vara bra att tänka på att läkaren som gör bedömningen inte vet vem man är. Till exempel vet hen inte om jag är allergisk mot något eller har andra sjukdomar som kan göra att vissa mediciner inte passar.

Fortfarande rädd för smitta

Även om covid inte är lika farligt längre känner jag mig fortfarande rädd för att bli smittad av något. Det finns ju faktiskt många olika sjukdomar som är smittsamma. Under pandemin gjorde vården mycket. Ett exempel på inställningen som fanns då kommer från Bodil Björnsdotter, som var chef på en vårdcentral:

– Det är otroligt viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridning.

Nu verkar det inte vara lika prioriterat, även om förekomsten av många smittsamma sjukdomar ökar. Så då tänker jag att man får göra vad man kan på egen hand, som att söka vård online.

Går till vårdcentralen när det behövs

Ibland är det fortfarande nödvändigt att gå till vårdcentralen, för att få en annan sorts bedömning eller undersökning. Då söker jag mig antingen till en som tillhör nätläkarna eller min vanliga vårdcentral.